Nhân viên HSBC Việt Nam thu nhập hơn 50 triệu đồng mỗi tháng Kinh Doanh

image

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.231 tỷ đồng năm ngoái, tăng 23,9% so với năm 2016, theo báo cáo tài chính năm 2017 mới được công bố.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của nhà băng này đạt hơn 2.727 tỷ đồng, tăng 18,2%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 667 tỷ, kinh doanh ngoại hối đạt 743 tỷ và từ mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư khoảng 37 tỷ đồng.

Năm 2017, chi phí hoạt động của HSBC Việt Nam tăng 28 tỷ đồng so với năm trước đó, lên 1.873 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trả thù lao cho 1.294 nhân viên vào khoảng 786 tỷ đồng. Như vậy, mỗi nhân viên HSBC Việt Nam thu nhập 608 triệu đồng năm ngoái, tương đương hơn 50 triệu đồng mỗi tháng.

Tính đến 31/12, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 87.786 tỷ đồng, tăng 23,4% so với năm 2016. Nhà băng này cho vay khách hàng hơn 39.333 tỷ đồng. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác khoảng 30.926 tỷ đồng.

Trao đổi với VnExpress mới đây, ông Phạm Hồng Hải – CEO HSBC Việt Nam cho biết sẽ công bố nhiều giải pháp về công nghệ và tập trung vào trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới. Theo CEO này, HSBC trước đây tập trung rất nhiều vào các quy trình, quy định kiểm sát rủi ro nhưng chưa chú ý đến trải nghiệm, để khách hàng cảm thấy hài lòng nhất.

Anh Tú


https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/nhan-vien-hsbc-viet-nam-thu-nhap-hon-50-trieu-dong-moi-thang-3737571.html