Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý vi phạm thanh toán thẻ phục vụ khách nước ngoài Kinh Doanh

image

Tiếp nối công văn 386 ngày 9/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ tại các cửa hàng phục vụ khách nước ngoài.

Cơ quan này yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại công văn số 386, sớm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành thanh, kiểm tra hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ của các cửa hàng và xử lý những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về chế tài xử lý, yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng. 

Đối với hành vi: “Đơn vị chấp nhận thẻ chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code của tổ chức thanh toán thẻ ở Việt Nam hoặc của tổ chức thanh toán thẻ ở nước ngoài”, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố xem xét áp dụng biện pháp, chế tài theo quy định tại Nghị định số 96/2014.

Quyết định này từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau vụ việc gần đây tại Hạ Long (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện hơn 200.000 NDT, tương đương 700 triệu đồng đã chuyển thẳng ra nước ngoài qua máy chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng (POS) mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam. Số tiền này trước đó đã được đưa trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Minh Sơn


https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-xu-ly-vi-pham-thanh-toan-the-phuc-vu-khach-nuoc-ngoai-3750519.html